SiriusClient to grupa dystrybucyjna w której skład wchodzą adresy:

siriussupport@rimco.pl (dedykowany adres dla supportu platformy Sirius w Rimco), sirius@amadeus.com (adres Amadeus dla produktu Sirius) oraz techhd@amadeus.com - czyli helpdesk techniczny AMA.

Do tej grupy należy wysyłać notyfikacje o pracach/problemach na platformie (można dodać w CC imiennie Marcina Wonickiego).

SiriusClient (last edited 2012-06-06 07:26:28 by MichalKaleta)

UA-140066296-2